FOD Economie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie)

De missie van de FOD Economie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.

CONTACT

FOD Economie
City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

T  0800 120 33 (gratis nummer)
F  0800 120 57 (gratis nummer)
info.eco@economie.fgov.be
W www.economie.fgov.be  

Onze partners

Volg ons verhaal